Manifest (kort)


We zitten in een ongekende nationale wooncrisis. In het hele land is er woonleed, maar in ons dierbare Amsterdam vallen de hardste klappen. Zo ook in stadsdeel Nieuw-West. Het Masterplan Nieuw-West van de gemeente Amsterdam zit momenteel in de politieke pijplijn. Beslissingen die op dit moment over de hoofden van Nieuw-Westerlingen worden genomen zullen de levens van de duizenden bewoners van Nieuw-West tekenen, in het bijzonder van de jongeren die met smart wachten op de dag dat ze kunnen intrekken in hun eigen betaalbare woning in Nieuw-West. Wij eisen daarom inspraak in de toekomst van Nieuw-West VOOR de bewoners van Nieuw-West. De (verkorte) eisenlijst hieronder is geenszins te veel gevraagd. Integendeel: het is een vertaling van onze basale woonrechten, en dus onze mensenrechten. Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn: er mag niets meer gebeuren in Nieuw-West ZONDER Nieuw-West.

  1. Stop het huisvestingsbeleid dat mensen met een laag inkomen en migratieachtergrond discrimineert!
  2. Stop onmiddellijk met de verkoop sociale huurwoningen door woningcorporaties in Nieuw-West.
  3. Inspraak en medezeggenschap van a tot z, en niet pas bij de sloophamer!   
  4. Terugkeer na sloop is een grond- en mensenrecht! 
  5. Voorrang op woningen voor mensen die al hun leven in Nieuw-West wonen!
  6. Bouw voor de bewoners van Nieuw-West! 
  7. Bescherm het sociaal en cultureel erfgoed van Nieuw-West.
  8. Behoudt en versterk van sociale infrastructuur van Nieuw-West.

Verder onderschrijven wij de eisen van het woonmanifest. – https://woonmanifest.nl/

Ondertekenen?