Wie zijn wij


Wij zijn een een groep mensen met diverse politieke- en levensovertuigingen die in actie wil komen tegen gentrificatie in Amsterdam Nieuw-West. We vormen een netwerk van individuen die veelal al actief zijn in allerlei andere organisaties in Nieuw-West en soms daarbuiten. Op initiatief van actiegroep Johan Piet en wooncoöperatie De Bundel zijn we samengekomen na de demonstratie op 15 oktober om ons verder te verenigen.

De aanzet van de demonstratie op 15 oktober 2021 was het conflict tussen De Key en de bewonerscommissie over het sloop-nieuwbouwplan voor de flats Johan Greive- en Piet Mondriaanstraat. Een goed voorbeeld van hoe woningcorporaties tegenwoordig tegen de belangen van haar eigen huurders in handelen, en zich richten op toekomstige kapitaalkrachtige bewoners die meer winst opleveren. Dankzij de vasthoudendheid van de bewonerscommissie en het protest werd de patstelling opengebroken en heeft de bewonerscommissie een betere overeenkomst kunnen sluiten met De Key. Actievoeren werkt. Laat dit een voorbeeld zijn voor de andere bewoners van Nieuw-West!

Het probleem is echter veel groter dan het conflict rond de flats van de Johan Piet. Op veel meer plekken liggen huurders in de clinch met corporaties en huiseigenaren. En voor jongeren en toekomstige generaties wordt het vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning te vinden in de buurten waar ze zijn opgegroeid. Om die reden moeten we ons verenigen en onze krachten bundelen! Op 12 maart op de zaterdag voor de gemeenteraadsverkiezingen deden we hiervoor een eerste aanzet met een protestoptocht vanaf het August Allebéplein.

Wat is ‘gentrificatie’?

Gentrificatie is gebaseerd op het Engelse ‘gentrification’ en een term om te verwijzen naar het opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied door het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers. Maar daarmee ook naar het verdrijven van bestaande bewoners en het verdrukken van betaalbare winkels en plekken voor deze doelgroep. In Amsterdam Nieuw-West wordt hier door corporaties en gemeente al jarenlang beleid voor gevoerd. De grondprijzen gaan omhoog en daarmee wordt vastgoed steeds minder betaalbaar. Corporaties verkopen hun sociale voorraad en bouwen bij voor een nieuwe rijke doelgroep. 

Manifest

Vanaf eind 2021 hebben we ook gewerkt aan ons manifest. Lees deze hier.

Contacteer ons via nieuw-west@riseup.net en zie onze instagram.