12-3 PROTEST


Er is al lange tijd sprake van een woningcrisis in dit land. Betaalbare huisvesting verdwijnt. Wonen wordt steeds duurder. Nieuw-West is helaas ook strijdtoneel geworden van alle woonellende. Er wordt een gentrificatiepolitiek bedreven gericht op het verdrijven van de bestaande bewoners om ze te vervangen met een rijkere doelgroep zodat men kan cashen met hogere huren. Wat gerenoveerd moet worden wordt gesloopt.  Dat wat gerenoveerd is wordt verkocht. Ook voor onze kinderen die in deze wijk zijn opgegroeid is steeds minder plaats.

Zolang we niet in verzet komen, gaat dit niet veranderen. We moeten in actie komen om ervoor te zorgen dat deze veranderingen ook ten goede komt van de huidige bewoners. Zodat er ook een toekomst in Nieuw-West is voor de kinderen en jongeren die hier zijn opgegroeid en geworteld zijn.

Op 12 maart laten we van ons horen in Amsterdam Nieuw-West! Kom naar het August Allebéplein om 14:00! Wees solidair met ons en uiteindelijk ook voor jezelf. Vecht voor je woonrechten!